Ngân Hàng

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hay ATM
 

Quý khách có thể chuyển khoản vào tài khoản sau. Khi nhận được thông tin chuyển tiền từ ngân hàng, chúng tôi sẽ xác nhận thông báo cho Quý khách.

 

 Lưu ý : Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung giao dịch, đơn vị chuyển khoản.

 

  NH Ngọai Thương Vietcombank - CN Hồ Chí Minh - PGD Cộng Hòa

  Số tài khoản : 0071000757033
  Chủ tài khoản : Nguyễn Trường Duy (Giám đốc)